FAQ

Skąd wiem, czy Wykonawca jest wiarygodny?

Wykonawcy dbając o wysoki standard swoich usług a także o jak najlepsze oceny w serwisie, bardzo sumiennie przykładają się do realizacji pozyskanych zleceń. Otrzymane oceny w głównej mierze decydują, który Wykonawca zdobywa więcej Zleceń. Zawsze może zdarzyć się tak, że w wykonanym zleceniu będzie błąd, wada lub niedokładność. W takiej sytuacji Wykonawca zgłoszoną i zasadną kwestię sporną zapewne poprawi, aby pozostawić po sobie jak najlepsze wrażenie.

Nie możemy jednak zagwarantować, że każdy Wykonawca przyjmie taką postawę.

Natomiast możesz nam zaufać, że w przypadku gdy będziesz mieć zasadne zastrzeżenia co do jakości, terminowości wykonanej pracy, w każdym momencie możemy zgodnie z naszym regulaminem poprosić wykonawcę o wyjaśnienia oraz o poprawienie spornych kwestii. Jakość wykonanych mebli oraz kompetencje Wykonawców zarejestrowanych w serwisie wycenakuchni.pl są dla nas sprawą nadrzędną, nie uznajemy w tej kwestii kompromisów. 

Wybierając Wykonawcę z pozytywnymi ocenami wiesz, że powierzasz swoje zlecenie w dobre ręce.