FAQ

Gdzie będę widzieć, że to jest „Zwykły wykonawca”, a inny to "SuperWykonawca"?

Klient podczas wyboru wykonawcy widzi na liście ofert punkt: "Program Ochrony Klienta". Jeśli przy danym wykonawcy znajduje się ikona SuperWykonawcy, oznacza to, że ten wykonawca uczestniczy w programie ochrony klienta „SuperWykonawca”. Dodatkowo, po kliknięciu przycisku "Szczegóły oferty", jest tam również zawarta informacja, czy dany wykonawca uczestniczy w programie ochrony klienta. Dokładny regulamin POK (Program Ochrony Klienta „SuperWykonawca”) znajduje się na stronie platformy.