FAQ

Czy wykonawca może podnieść cenę na pomiarze i podpisaniu umowy?

Są dwa przypadki, w których wykonawca może podnieść cenę:

  1. Błędne wymiary lub zmiany w projekcie:

    • Jeśli klient podał błędne wymiary, co skutkuje większą ilością mebli do wykonania.
    • Gdy dojdą dodatkowe systemy lub po ustaleniu z wykonawcą zostaną zmienione systemy z tańszych na droższe, np. projektant zaproponował prowadnice Axis Pro, a z wykonawcą zmienią je na droższe z Bluma.
  2. Błędy w kosztorysie:

    • Jeśli projektant wycenakuchni.pl popełni ewidentny błąd i zapomni wpisać np. szuflady systemowej, cargo lub innego istotnego elementu zabudowy. W takiej sytuacji wykonawca jest zobowiązany doliczyć tę wartość, gdyż przedstawiając swoją ofertę cenową, nie widział tej pozycji w kosztorysie. WycenKuchni.pl nie bierze odpowiedzialności za niekompletne przygotowanie kosztorysu.

Nawet jeśli dojdzie do niecelowego wprowadzenia klienta i wykonawcę w błąd przez projektanta WycenaKuchni.pl poprzez nieuwzględnienie elementu mebli, ważne jest to, że wszyscy wykonawcy wyceniali na podstawie tego samego kosztorysu. Dlatego klient i tak wybrałby tego samego wykonawcę (wszystkie oferty byłyby wyższe o wartość zapomnianego elementu).