FAQ

Czy mogę zaakceptować ofertę dwóch wykonawców, zaprosić ich na pomiar, a na końcu zdecydować, którego chcę wybrać?

Mają Państwo możliwość wyboru tylko jednego wykonawcy na danym etapie, ponieważ można mieć tylko jednego aktywnego wykonawcę. Taka procedura została przyjęta, aby uniknąć sytuacji, w której wybierają Państwo dwóch lub trzech wykonawców, którzy następnie pojawiliby się na miejscu, a podpisanie umowy byłoby możliwe tylko z jednym z nich. W takim przypadku pozostali wykonawcy, którzy nie zostaliby wybrani, mogliby zniechęcić się do składania ofert na inne zlecenia w przyszłości.

Jeśli zdecydują się Państwo na konkretnego wykonawcę, ale po zapoznaniu się z jego opiniami w internecie lub podczas kontaktu w celu podpisania umowy stwierdzą, że chcieliby go zmienić, mają Państwo taką możliwość.

Dbamy zarówno o interesy naszych klientów, jak i wykonawców, dlatego przyjęliśmy tę zasadę. Chcemy zapewnić sprawiedliwe i przejrzyste warunki współpracy dla obu stron.